Varar og tenester

Angrerett

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Varar og tenester, Emneord

statAngrerettloven gjev deg høve til å angre på var eller tenester som er kjøpt ved fjernsalg eller utanfor fast utsalgssted – slik som på internett, telefon eller dørsalg. 

Du behøver ikkje å begrunne overfor seljaren kvifor du vil gå frå kjøpsavtalen – og kan i ro og mak undersøkja varet for å gjere deg opp ein formening om du ynskjer å halde han.

Postordresalg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Varar og tenester, Emneord

statPostordresal er kjøp av varar som vert selt via katalog, brosjyre, annonse eller annan markedsføring. Ved slikt sal har kjøparen normalt ikkje tilgjenge til å sjå varet på forhand, og han får ikkje opplysningar utover dei som er gjeve i annonse og anna reklamemateriell. Forbrukeren har av denne grunnen særlege rettar ved avtaler som blir inngått ved postordre.

Produktsikkerhet

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Handel og service, Varar og tenester, Emneord

statAt eit forbrukerprodukt som med utgangspunkt i normale bruksvilkår, ikkje medfører ein uakseptabel risiko for helseskade. Direktoratat for samfunnssikkerhet og beredskap og Staten sin forurensningstilsyn forvaltar produktkontrollloven.