Privatøkonomi

Forbruksutgifter

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Privatøkonomi, Emneord

statStatens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) har utarbeidt gjennomsnittstall for forbruksutgifter. Desse er til god hjelp når du skal setje opp eit budsjett. Dei fleste veit ikkje heilt veit som blir brukt på mat, klede, m.v.

Gjeldsrådgivning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Privatøkonomi, Økonomiske ytingar, Emneord

kommuneHar du gjeld og får vanskar med å betale han, eller har problem med å disponere pengane slik at dei strekkjer til, er det viktig å søkja hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgjeving er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din sjølv.