Leige og utleige

Kommunal bolig

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Butilbod, Leige og utleige, Emneord

kommuneBustader som kommunen eig. Bustadene kan leiast. For meir informasjon, ta kontakt med kommunen.

Leieforhold

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Leige og utleige, Emneord

statAvtalar om bruksrett til husrom mot vederlag.

Tomtefeste

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Leige og utleige, Emneord

statLeige av grunn til hus som festaren (han som leier) har på tomta.