Flytting

Bostedsattest

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Eigedom , Flytting, Emneord

statBustadsattest ("bostedsbevis") er ein utskrift frå folkeregistret som viser kva for ei adresse du er registrert med som fast boligadresse. Bustadsattest kan tingast frå skattekontoret.

Flyttemelding

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Flytting, Personopplysningar

statMelding om flytting skal sendast Folkeregistret ved likningskontoret. Det same gjeld for flytting til utlandet. Flyttar du innanfor Noreg må du melde frå til skattekontoret innan åtte dagar etter at du har flytta.