Samliv

Ekteskap

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Samliv, Religion og livssyn, Emneord

statEin samlivspakt. Det er fleire vilkår for å inngå eksteskap, blant anna at ein er 18 år gammal og ikkje er i slekt med kvarandre. For å inngå ekteskap i Noreg må du først få ein prøvingsattest frå folkeregistret (skattekontoret). Denne stadfestar at ein fyllar vilkåra for å inngå ekteskap.

Familievern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Barne- og familievern, Samliv, Emneord

kommuneOffentlege og kyrkjelege rettledningstenester som gjev hjelp og råd i konfliktane til alle slag og krisar i familieforhold. Kontora skal godkjennest av Barne- og likestillingsdepartementet.

Personnavn

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Samliv, Personopplysningar, Emneord

statMelding om å ta, endre eller sløyfe namn skal sendast til folkeregistret ved likningskontoret. Alle skal ha førenamn og éit enkelt eller dobbelt etternamn. I tillegg kan ein ha mellomnavn. Førstegangs navnevalg må skje innan barnet fyllar seks månader.

Samboerskap

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Samliv, Emneord

statDet er ingen generell likebehandling av sambuarar og ektepar i lovverket. Sambuarar blir handsama som ektefellar på einskilde område og som einslege på andre. Medregnet sambuarkontrakt.

Samlivsbrudd

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Samliv, Emneord

statEin søknad om seperasjon blir sendt til Fylkesmannen. Etter éit år med separasjon, kan ein søkja om skilsmisse. Ektefellar som flyttar frå kvarandre utan å vere separerte, kan søkja om skilsmisse to år etter samlivsbrotet.