Omsorgspermisjon

Opprettet 20.09.11 04.04.13 Tema Barn og foreldre, Permisjonsordningar, Emneord

statOmsorgspermisjon er den permisjonen som faren har rett til for å bistå mora i samband med fødselen. Far har rett til omsorgspermisjon i to veker. Viss foreldra ikkje bur saman, kan denne retten takast av ein annan person som bistår mor.

På tilsvarande måte har adoptivforeldre og fosterforeldre rett til to vekers permisjon. Dette gjeld ikkje ved stebarnsadopsjon. Det gjeld heller ikkje viss barnet er over 15 år.