Barnetrygd

Opprettet 20.09.11 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytingar, Emneord

statBarnetrygd vert som hovedregel gjeve automatisk for alle born under 18 år som blir født i Noreg. Barnetrygden utbetalast til mor, med mindre foreldra gjev melding om at far skal ha barnetrygden utbetalt til seg. Foreldre som har inngått skriftleg avtale om delt bustad for barnet kan velje å dele barnetrygden.