Permisjonsordningar

Dette er ikke en kommunal tjeneste, men andre som står ansvarlig for å levere. Tjenestene under "Arbeid" er i hovedsak levert av NAV.

Foreldrepermisjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Barn og foreldre, Permisjonsordningar, Emneord

statPermisjon frå arbeid for mor og far i samband med fødsel og adopsjon.

 

Omsorgspermisjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Barn og foreldre, Permisjonsordningar, Emneord

statOmsorgspermisjon er den permisjonen som faren har rett til for å bistå mora i samband med fødselen. Far har rett til omsorgspermisjon i to veker. Viss foreldra ikkje bur saman, kan denne retten takast av ein annan person som bistår mor.

Utdanningspermisjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Permisjonsordningar, Emneord

statRett til heltids- eller deltidspermisjon til arbeidstaker som etter ei tid i arbeidslivet ynskjer seg meir utdanning. Kan krevjast for inntil tre år og er ein del av kompetansereformen.

Velferdspermisjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Permisjonsordningar, Emneord

statFri frå arbeid når det er viktige grunnar for det.