Inntekt

Dette er ikke en kommunal tjeneste, men andre som står ansvarlig for å levere. Tjenestene under "Arbeid" er i hovedsak levert av NAV.

Feriepenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Inntekt, Emneord

statRetten til feriepengar er knytt til arbeidstakerbegrepet - det at ein utfører arbeid i annens teneste. Alle arbeidstakere har rett til feriepengar. Sjølvstendige oppdragstakere har ikkje rett til feriepengar etter ferieloven, fordi dei ikkje blir regnt som arbeidstakere.

Lønn

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Inntekt, Emneord

statAll godtgjersle i arbeidsforhold betegnes som løn. Hovedregelen er at løn utløyser skatteplikt for arbeidstaker og arbeidsgjevaravgiftsplikt for arbeidsgjevar.

Reiseregning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Inntekt, Emneord

statReiserekning skal skrivast på fastsett skjema og sendast til arbeidsgjevar/oppdragsgjevar så snart som mogleg og innan ein månad etter at reisa er avslutta dersom ingen annan tidsfrist er avgjort.

Skattekort

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Skatt og likning, Inntekt, Emneord

statOpplysningar om inntekt og formue frå tidlegere likning. Grunnlag for utregning av forhåndsskatt.