Utskrift

Tenester i LOS-strukturen

Endret

Haust i Åseral

Her finn du ein oversikt over tenester og service som ytast av vår kommune og andre offentlige etater. Her blir det informert om kva tenesten omfatter, målgruppe, vilkår, lovgjevning, søknadsprosedyrer og ytterligere informasjon om tenesta.

Tenestane er samlet i temaer, i tråd med "informasjonsstrukturen for offentlige tjenester (LOS)". Under kvart tema finn du dei sentrale tenestane innanfor temaet, relaterte tenester og lenke til dei som er ansvarleg for tjenesta.

NB! Me gjer merksam på at denne sida er under utvikling og difor er ikkje alt på plass endå!