nonlenfrdeites

Eining for service, reiseliv og kultur

Publisert . Sist endret . Posted in Eining for service og kultur

 
Einingsleiar for service, reiseliv og kultur

Odd Helge Liestøl
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post:
Telefon: 38 28 58 00/Mobiltelefon: 918 68 502
Telefaks: 38 28 58 01


Servicekontor

Servicekontoret er kontaktpunktet inn til Åseral kommune. Publikum blir teken i mot av servicekontoret ved ankomst til Åseral rådhus. Sentralbordet er i tillegg betjent frå kontoret. Her kan ein få informasjon om kommunen, ein viser veg til rett sakshandsamar/avdeling. Servicekontoret har dei fleste skjema som blir brukt i kommunen tilgjengeleg, og er hjelpsam med utfylling av desse. Servicekontoret faktuerer kommunen sine innbyggjarar for varer og tenester så som kommunale avgifter, barnehage, SFO, heimehjelp, matombringing, leigeinntekter m.v. Vidare har servicekontoret ansvar for kommunens heimeside, politisk møtebehandling, bustøtte, kommunalt utdanningstipend, infosida, utlån av møterom/selskapslokaler rådhuset, sal av bygdebøker m.v., samt diverse tenester så som kopiering, laminering, innbinding m.v.


Kulturkonsulent

Tove Utengen
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Minne kultursenter, Ljoslandsvegen 9, 4540 Åseral
E-post: 
Telefon: 38 28 58 61 Mobiltelefon: 452 02 748

Kulturtilbodet i Åseral er godt og variert. Ved sida av dei to store, årlege hendingane – Bygdeutstillinga og Eikerapen Roots Festival – er det jamn aktivitet med blant anna bygdekino, bibliotek, konsertar, utstillingar, kulturmønstring og meir. I tillegg er det mykje aktivitet i regi av lag og foreningar. Sommaren 2010 blei Minne Åseral kulursenter opna. Senteret skal vise Åserals kulturarv og kulturliv, og det rommer bygdemuseum, galleri, turistinformasjon, kafé og ikkje minst ein flott eplehage der ein kan nyte utekonsertar.


Minne Kultursenter

Tor Reidar Austrud
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Minne kultursenter, Ljoslandsvegen 9, 4540 Åseral
E-post: 
Telefon: 38 28 58 62 Mobiltelefon: 928 44 735


Åseral ungdomsklubb

Ungdomsklubbleiar: Vibeke Sandåker
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
E-post: 
Telefon: 38 28 58 00  Mobiltelefon: 47 26 87 30


Åseral folkebibliotek

Biblioteksjef: Tove Larsen
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Bordalen 6, 4540 Åseral
E-post: 
Telefon: 415 25 726
Nettside:
www.maaha-bibliotekene.no

Åseral bibliotek er eit kombinert folke- og skulebibliotek. I tillegg til bøker, kan du låne filmar, musikk, ljodbøker, magasin, tidsskrift og gamle avisutklypp. Viss me ikkje har dei bøkene du måtte ynskje å låne, kan du låne dei inn frå andre bibliotek via fjernlån. Til slutt kan vi nemne at biblioteket har 3 PC'ar med internett  og skrivar til disposisjon. Åseral bibliotek disponerar eit stort lokale i øvste etasje i Åseral fleirbrukshus like ved Kyrkjebygd skule i Bordalen. Biblioteket samarbeidar tett med biblioteka i Audnedal, Marnardal og Hægebostad, kalla MÅHA-samarbeidet. 

Kulturskolen for Åseral, Audnedal og Hægebostad
Rektor ved Kulturskulen: Kjell Gierstae
Adresse: Birkeland, 4595 Tingvatn
Besøksadresse: Birkeland, 4595 Bordalen
E-post:  
Telefon: 38 34 91 00
Telefaks: 38 34 91 01
Nettside: www.ikskolen.no 

Kulturskulen er eit interkommunalt samarbeid mellom Åseral, Audnedal og Hægebostad kommune.  Adminstrasjonen ligg i Hægebostad.Det blir gjeve undervisning på blandt anna gitar, sang, band,fiolin, piano, bass, revy,tegning/maling o.l. Dette kan imidlertid variere frå år til år avhengig av søkjarmasse og lærarkrefter.