Rådhuset i Åseral (foto: Peder Austrud)

Utskrift

Eining for service og IKT

Odd Helge LiestølEiningsleiar for service og IKT: Odd Helge Liestøl
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.">Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Telefon: 38 28 58 00/Mobiltelefon: 918 68 502
Telefaks: 38 28 58 01
 
 
Servicekontor
Sørviskontoret er kontaktpunktet inn til Åseral kommune. Publikum blir teken i mot av servicekontoret ved ankomst til Åseral rådhus. Sentralbordet er i tillegg betjent frå kontoret. Her kan ein få informasjon om kommunen, ein viser veg til rett sakshandsamar/avdeling. Sørviskontoret har dei fleste skjema som blir brukt i kommunen tilgjengeleg, og er hjelpsam med utfylling av desse. Sørviskontoret faktuerer kommunen sine innbyggjarar for varer og tenester så som kommunale avgifter, barnehage, SFO, heimehjelp, matombringing, leigeinntekter m.v. Vidare har servicekontoret ansvar for kommunens heimeside, politisk møtebehandling, bustøtte, kommunalt utdanningstipend, infosida, utlån av møterom/selskapslokaler rådhuset,  sal av bygdebøker m.v., samt diverse tenester så som kopiering, laminering, innbinding m.v.
 
Arkiv
Vi har sentralarkiv som tar i mot kommunen sin post.  Korrespondanse blir systematisert, registert og journalført etter kommunenen sin felles arkivnøkkel: K-koder. Postliste blir publisert på heimesida. Den einskilde kan gjera seg kjent med dokument ved å venda seg til kommunen, ihht. gjeldande lovverk. I einskilde tilfelle kan dokument unntakast frå offentleg innsyn, i andre tilfelle har kommunen plikt til å unndra frå offentleg innsyn. Derfor blir det alltid føreteke ei vurdering av innhaldet i dokumentet før evt. innsyn vert gjeven. Innsynsbegjæring kan settast fram ved personleg oppmøte, sendast pr. post eller pr. e-post til kommunen sitt postmottak.
 
 
IDIVA (interkommunal drift Vest-Agder)
Åseral kommune er driftskommune for fylgjande kommunar: Audnedal, Marnardal, Hægebostad, Lindesnes, Sirdal, Farsund, Mandal og Åseral kommune. Det er tre hovudområder for drifta, det er HSO-programmer, økonomi/personalprogramvare og sak og arkivsystem.
IDIVA har supporttelefon 38 28 58 88.
IKT kontoret har ansvar for omlag 3.000 brukarar og driftar totalt 55 tenarar og størstedelen av desse er fellestenester som er drifta av IDIVA.