Rådhuset i Åseral (foto: Peder Austrud)

Utskrift

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen er direkte undelgt rådmannen og består av eining for service og IKT, eining for økonomi samt HR rådgjevar, rådgjevar og formannskapssekretær.