Rådhuset i Åseral (foto: Peder Austrud)

Utskrift

Avdeling for oppvekst

Avdelingssjef for oppvekst og kultur : Ivar Bøe
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Telefon: 38 28 58 00  /Mobiltelefon: 
 
 
Personar som høyrer direkte inn under avdelinga:

Tove Utengen HansenKultur
Kulturkonsulent: Tove Utengen Hansen
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Minne kultursenter, 4540 Åseral
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Telefon: 38 28 58 61 Mobiltelefon: 452 02 748
 

Kulturtilbodet i Åseral er godt og variert. Ved sida av dei to store, årlege hendingane – Bygdeutstillinga og Eikerapen Roots Festival – er det jamn aktivitet med blant anna bygdekino, bibliotek, konsertar, utstillingar, revy, kulturmønstring og meir. I tillegg er det mykje aktivitet i regi av lag og foreningar. Sommaren 2010 blei Minne Åseral kulursenter opna. Det nye senteret skal vise Åserals kulturarv og kulturliv, og det rommer bygdemuseum, galleri, turistinformasjon, kafé og ikkje minst ein flott eplehage der ein kan nyte utekonsertar.


Åseral ungdomsklubb  

Ungdomsklubbleiar : Vibeke Sandåker
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den." target="_blank">Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Telefon: 38 28 58 00  Mobiltelefon: 47 26 87 30

Åseral ungdomsklubb er i kommunal regi og held til i andre etasje på Lordens Kro. Ungsomsklubben følgjer skuleåret og har fast klubbkveld på torsdagar kl 17:30 - 21:00. Det er òg open hall ein time kvar torsdag med moglegheit for diverse ballspel. klubben har Play Station, og mogelegheit for felles framvisning av film i kinosalenI løpet av året har me ein del aktivitetar som biljard, airhockey, musikk, fellesturar, og temakveldar. Klubben sel litt kioskvarer og brus.


Arna BergIntegrering
Integreringskonsulent: Anne Gyro Berg
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Telefon: 38 28 58 00 / Mobiltelefon: 905 00 467

Åseral folkebibliotek 
Biblioteksjef: Tove Larsen
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Bordalen, 4540 Åseral
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Telefon: 38 28 59 80
Nettside: www.biblioteksamarbeidet.no/maaha 

 
Åseral bibliotek er eit kombinert folke- og skulebibliotek. Vi har omlag 19.000 bøker fordelt på litteratur for barn, ungdom og vaksne. Vi abonnerer på 3 av dei største lokale avisane. Vidare har vi filmar, musikk, ljodbøker, magasin, tidsskrift og gamle avisutklypp. Viss vi ikkje har dei bøkene du måtte ynskje å låne, kan du låne dei inn frå andre bibliotek via fjernlån. Til slutt kan vi nemne at biblioteket har 3 PC'ar med internett  og skrivar til disposisjon. Åseral bibliotek har lokalar i Åseral fleirbrukshus like ved Kyrkjebygd skule i Bordalen. Biblioteket samarbeidar tett med biblioteka i Audnedal, Marnardal og Hægebostad. 

  

Kulturskolen for Åseral, Audnedal og Hægebostad
 
Rektor ved Kulturskulen: Kjell Gierstad
 
Kontaktinformasjon:
Adresse: Birkeland, 4595 Tingvatn
Besøksadresse: Birkeland, 4595 Bordalen
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 
Telefon: 38 34 91 00 /Mobiltelefon:
Telefaks: 38 34 91 01
Nettside: www.ikskolen.no 
 
Kulturskulen er eit interkommunalt samarbeid mellom Åseral, Audnedal og Hægebostad kommune.  Adminstrasjonen ligg i Hægebostad.Det blir gjeve undervisning på blandt anna gitar, sang, band,fiolin, piano, bass, revy,tegning/maling o.l. Dette kan imidlertid variere frå år til år avhengig av søkjarmasse og lærarkrefter.
 
Avdelinga har ansvar for grunnskule (1-10), med vaksenopplæring grunnskuleopplæring og SFO, barnehage, integrering og kultur som omfattar ungdomsklubb, bibliotek og kino. I tillegg har avdelinga ansvaret for Minne kultursenter, men den daglege drifta av dette er sett bort til privat drivar.

Avdelinga har til ein kvar tid ca 60 tilsette i ulik stillingsprosent. Hovudmålsetjinga er heile tida at Åseral skal vera ein god oppvekst og trivselskommune der kommunen er aktiv pådrivar for å skapa "bulyst".