Rådhuset i Åseral (foto: Peder Austrud)

Eining for pleie, rehabilitering og omsorg

Einingsleiar: Britt Enny Haugland
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseralsheimen, 4540 Åseral
E-post:
Telefon: 38 28 59 39/Mobiltelefon: 977 94 602
Telefaks: 38 28 59 21

Kjøkkensjef: Jan Frøysland
Kontakadresse:
Postadresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseralsheimen, 4540 Åseral
E-post:  
Telefon: 38 28 59 20/Mobiltelefon: 950 69 850
Telefaks: 38 28 59 21