Helsehuset

Publisert . Sist endret . Posted in Helsehuset

 

Einingsleiar Helsehuset: 

Laila Ljosland
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Helsehuset, 4540 Åseral
E-post:  
Telefon: 38 28 59 00/Mobiltelefon: 413 22 847


Helsesøster

Ledende helsesøster: Hildegunn Sangesland
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Helsehuset, 4540 Åseral
epost:
Telefon: 38 28 59 06 / 975 30 758

Spl i skulehelsetenesten: Kristine Tøsse
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Helsehuset, 4540 Åseral
epost:
Telefon: 38 28 59 06 / 941 65 945


Legekontor

Kommuneoverlege: Ann-Margret Haaland
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Helsehuset, 4540 Åseral
epost:
Telefon: 38 28 59 00 

Lege: Sven Haraldstad
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Helsehuset, Åseral
epost:
Tlf: 38 28 59 00

Legevakt: Lindesnesregionens medisinske senter
Tlf: 116 117.


Fysioterapi

Fysioterapaut: Gro Boge Aasheim
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseralsheimen, Åseral
epost:
T
lf: 38 28 59 23 / 91 84 07 75

Fysioterapaut: Eirik Ulset
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseralsheimen, Åseral
epost:
T
lf: 38 28 59 23 / 91 68 38 55