nonlenfrdeites

Avdeling for oppvekst og levekår

Publisert . Sist endret . Posted in Avdeling for oppvekst og levekår (LEV)

Kommunalsjef: Dagne Ropstad
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post:
Telefon: 38 28 58 00 / Mobiltelefon: 928 89 280

Personar som høyrer direkte inn under avdelinga:
 
Integrering
Integreringskonsulent: Herdis Assev
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
E-post:
Telefon: 909 60 707
 
Demensteamet
Åseral kommune har eget demensteam som arbeider med kartlegging og utredning av personer ved mistanke om demens. Det er nært samarbeid medfastlege og hjemmetjenesten. Det foretas hjemmebesøk og samtaler med pårørende. Dette skal være et lavterskeltilbud. Demensteamet anbefaler tiltak og tjenester, og gir råd og veiledning både til personer som har en demenslidelse og pårørende.
Demensteamet består av: Lege Sven Andreas Haraldstad, hjelpepleier Elin Reiersdal og omsorgsarbeider Allis Austegard
pdfdemensbrosjyre.pdf
pdfPårørendeskolen brosjyre 2015

Demenslidelser:
Personer med demens har redusert hukommelse og svekket mental kapasitet som fører til nedsatt evne til å utføre aktiviteter i dagliglivet. Personen kan få vanskeligheter med å opprettholde ferdigheter og mestre hverdagen. Nyttig informasjon om demens finnes her: www.nasjonalforeningen.no
Åseral kommune har tilrettelagte tilbud for personer med demens og deres pårørende:
- Interkommunal pårørende skule
- Samtale/ veiledning