Rådhuset i Åseral (foto: Peder Austrud)

Utskrift

Avdeling for levekår (LEV)

Anna KaddebergAvdelingssjef for levekår : Anna Kaddeberg
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Telefon: 38 28 58 00/Mobiltelefon: 915 99 958
Telefaks: 38 28 58 01
Personer som høyrer inn direkte under levekår:
Grete BortelidPsykososiale tenester
Psykiatrisk sjukepleiar: Grete Bortelid
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Helsehuset, 4540 Åseral
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Telefon: 38 28 59 00/Mobiltelefon: 905 01 335/Telefaks: 38 28 59 01
Gro Boge AasheimFysioterapi
Kommunefysioterapeut: Gro Boge Aasheim
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseralsheimen, 4540 Åseral
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Telefon: 38 28 59 23 / Mobiltelefon: 918 40 775
 
 
 
 
 
Privatpraktiserende fysioterapeut:

Ida Rosseland
Mobil: 92862580
Arbeidstid: tirsdager og torsdager 8-16


Helsestasjon
Helsesyster: Anne Bjørnevåg
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Helsehuset, 4540 Åseral
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 
Telefon: 38 28 59 06/Mobiltelefon: 995 36 980/Telefaks: 38 28 59 01
Ann-Margret HaalandLegekontor
Kommunelege: Ann-Margret Haaland
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Helsehuset, 4540 Åseral
Telefon: 38 28 59 00
 
 
 
 Ringetid legene Åseral legekontor:
Sven Haraldstad: man + tir + tor : kl 9.00-9.30
Mobil: 95 98 43 29

Ann-Margret Haaland: Mandager kl 9.00-9.30
Mobil: 95 98 43 28


randi byremo
Folkehelse
Folkehelsekoordinator: Randi Byremo Evje
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Kyrkjebygd skule, 4540 Åseral
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 
Telefon: 38 28 59 70/Mobiltelefon 958 45 100/Telefaks: 38 28 59 71

 Demensteamet

Åseral kommune har eget demensteam som arbeider med kartlegging og utredning av personer ved mistanke om demens. Det er nært samarbeid medfastlege og hjemmetjenesten. Det foretas hjemmebesøk og samtaler med pårørende. Dette skal være et lavterskeltilbud. Demensteamet anbefaler tiltak og tjenester, og gir råd og veiledning både til personer som har en demenslidelse og pårørende.

Demensteamet består av: Lege Sven Andreas Haraldstad, hjelpepleier Elin Reiersdal og omsorgsarbeider Allis Austegard

Ta kontakt med fastlegen, eller demensteamet i Åseral kommune: Onsdager mellom kl 09.00 -kl 15.00 Tlf 948 52 134

Demenslidelser:

Personer med demens har redusert hukommelse og svekket mental kapasitet som fører til nedsatt evne til å utføre aktiviteter i dagliglivet. Personen kan få vanskeligheter med å opprettholde ferdigheter og mestre hverdagen. Nyttig informasjon om demens finnes her: www.nasjonalforeningen.no

Åseral kommune har tilrettelagte tilbud for personer med demens og deres pårørende:
- Interkommunal pårørende skule
- Samtale/ veiledning


 

Avdeling for levekår har ansvar for kommunen sitt tenestetilbod etter helse- og sosiallovene. Tenestene er plassert på Åseralsheimen, Helsehuset og Rådhuset. Målsettinga vår er at alle som mottek tenester, opplever at dei blir møtte med respekt og får eit heilhetleg tilbod der brukaren står i sentrum. Ved å leggja vekt på fleksibilitet og nært tverrfagleg samarbeid ønskjer vi å oppretthalda og vidareutvikla eit godt tenestetilbod for innbyggjarane i kommunen.

 

 

 

 

 

 

 

Pleie- og omsorgstenester
Pleie- og omsorgstenestene er samla på Åseralsheimen. Her finn ein sjukeheimsplassar, tilrettelagte omsorgsbustader og kontor for heimebaserte tenester. Bygget rommar også aktivitetssenter og kjøkken-/ reinhaldsteneste.

Helsetenester
Legekontor, helsestasjon og rus-/psykiatritenesta er nå samla på helsehuset, medan fysioterapeutane har sine kontor på Åseralsheimen.

Sosiale tenester
NAV-kontoret ligg på rådhuset og har ansvar for økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning samt Husbankordningane.

Kreftkoordinator
Det er oppretta ei felles sjukepleiarstilling i eit samarbeid med Audnedal, Lindes og Mandal som kreftkoordinator. Les meir om denne stillinga her>>