Rådhuset i Åseral (foto: Peder Austrud)

Utskrift

Avdeling for oppvekst og levekår

Kommunalsjef: Ivar Bø
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Telefon: 38 28 58 00  /Mobiltelefon: 918 17 696
 
Personar som høyrer direkte inn under avdelinga:

Tove Utengen HansenKultur
Kulturkonsulent: Tove Utengen 
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Minne kultursenter, 4540 Åseral
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Telefon: 38 28 58 61 Mobiltelefon: 452 02 748
 

Kulturtilbodet i Åseral er godt og variert. Ved sida av dei to store, årlege hendingane – Bygdeutstillinga og Eikerapen Roots Festival – er det jamn aktivitet med blant anna bygdekino, bibliotek, konsertar, utstillingar, revy, kulturmønstring og meir. I tillegg er det mykje aktivitet i regi av lag og foreningar. Sommaren 2010 blei Minne Åseral kulursenter opna. Det nye senteret skal vise Åserals kulturarv og kulturliv, og det rommer bygdemuseum, galleri, turistinformasjon, kafé og ikkje minst ein flott eplehage der ein kan nyte utekonsertar.


Åseral ungdomsklubb  

Ungdomsklubbleiar : Vibeke Sandåker
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den." target="_blank">Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Telefon: 38 28 58 00  Mobiltelefon: 47 26 87 30


Integrering
Integreringskonsulent: Anne Gyro Berg
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Telefon: 38 28 58 00 / Mobiltelefon: 905 00 467

Åseral folkebibliotek 
Biblioteksjef: Tove Larsen
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Bordalen, 4540 Åseral
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Telefon: 38 28 59 80
Nettside: www.biblioteksamarbeidet.no/maaha 

 
Åseral bibliotek er eit kombinert folke- og skulebibliotek. Vi har omlag 19.000 bøker fordelt på litteratur for barn, ungdom og vaksne. Vi abonnerer på 3 av dei største lokale avisane. Vidare har vi filmar, musikk, ljodbøker, magasin, tidsskrift og gamle avisutklypp. Viss vi ikkje har dei bøkene du måtte ynskje å låne, kan du låne dei inn frå andre bibliotek via fjernlån. Til slutt kan vi nemne at biblioteket har 3 PC'ar med internett  og skrivar til disposisjon. Åseral bibliotek har lokalar i Åseral fleirbrukshus like ved Kyrkjebygd skule i Bordalen. Biblioteket samarbeidar tett med biblioteka i Audnedal, Marnardal og Hægebostad. 

  

Kulturskolen for Åseral, Audnedal og Hægebostad
 
Rektor ved Kulturskulen: Kjell Gierstad
Kontaktinformasjon:
Adresse: Birkeland, 4595 Tingvatn
Besøksadresse: Birkeland, 4595 Bordalen
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 
Telefon: 38 34 91 00 /Mobiltelefon:
Telefaks: 38 34 91 01
Nettside: www.ikskolen.no 
 
Kulturskulen er eit interkommunalt samarbeid mellom Åseral, Audnedal og Hægebostad kommune.  Adminstrasjonen ligg i Hægebostad.Det blir gjeve undervisning på blandt anna gitar, sang, band,fiolin, piano, bass, revy,tegning/maling o.l. Dette kan imidlertid variere frå år til år avhengig av søkjarmasse og lærarkrefter.
 
Avdelinga har ansvar for grunnskule (1-10), med vaksenopplæring grunnskuleopplæring og SFO, barnehage, integrering og kultur som omfattar ungdomsklubb, bibliotek og kino. 

Avdelinga har til ein kvar tid ca 60 tilsette i ulik stillingsprosent. Hovudmålsetjinga er heile tida at Åseral skal vera ein god oppvekst og trivselskommune der kommunen er aktiv pådrivar for å skapa "bulyst".

Utskrift

Avdeling for oppvekst og levekår (LEV)

Kommunalsjef for levekår : Ivar Bø
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Telefon: 38 28 58 00/ Mobiltelefon: 
Telefaks: 38 28 58 01
Personer som høyrer inn direkte under levekår:
Grete BortelidEiningsleiar Helsehuset: Grete Bortelid
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Helsehuset, 4540 Åseral
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.">Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.">Telefon: 38 28 59 00/Mobiltelefon: 905 01 335/Telefaks: 38 28 59 01
 

Gro Boge AasheimFysioterapi
Kommunefysioterapeut: Gro Boge Aasheim
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseralsheimen, 4540 Åseral
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.">Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.">Telefon: 38 28 59 23 / Mobiltelefon: 918 40 775
   
Privatpraktiserende fysioterapeut: Ida Rosseland
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseralsheimen, 4540 Åseral
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den." target="_blank">
Telefon: 38 28 59 23 / Mobiltelefon: 928 62 580
Arbeidstid: tirsdager og torsdager 08:00-16:00

Helsestasjon
Helsesyster: Anne Bjørnevåg
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Helsehuset, 4540 Åseral
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 
Telefon: 38 28 59 06/Mobiltelefon: 995 36 980
Telefaks: 38 28 59 01

Ann-Margret HaalandLegekontor
Kommunelege: Ann-Margret Haaland
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Helsehuset, 4540 Åseral
Telefon: 38 28 59 00
 
 
 Ringetid legene Åseral legekontor:
Sven Haraldstad: man + tir + tor : kl 9.00-9.30
Mobil: 95 98 43 29

Ann-Margret Haaland: Mandager kl 9.00-9.30
Mobil: 95 98 43 28


randi byremo
Folkehelse
Folkehelsekoordinator: Randi Byremo
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 
Telefon: 38 28 59 70/Mobiltelefon 958 45 100
Telefaks: 38 28 59 71

 Demensteamet

Åseral kommune har eget demensteam som arbeider med kartlegging og utredning av personer ved mistanke om demens. Det er nært samarbeid medfastlege og hjemmetjenesten. Det foretas hjemmebesøk og samtaler med pårørende. Dette skal være et lavterskeltilbud. Demensteamet anbefaler tiltak og tjenester, og gir råd og veiledning både til personer som har en demenslidelse og pårørende.

Demensteamet består av: Lege Sven Andreas Haraldstad, hjelpepleier Elin Reiersdal og omsorgsarbeider Allis Austegard

Ta kontakt med fastlegen, eller demensteamet i Åseral kommune: Onsdager mellom kl 09.00 -kl 15.00 Tlf 948 52 134

Demenslidelser:

Personer med demens har redusert hukommelse og svekket mental kapasitet som fører til nedsatt evne til å utføre aktiviteter i dagliglivet. Personen kan få vanskeligheter med å opprettholde ferdigheter og mestre hverdagen. Nyttig informasjon om demens finnes her: www.nasjonalforeningen.no

Åseral kommune har tilrettelagte tilbud for personer med demens og deres pårørende:
- Interkommunal pårørende skule
- Samtale/ veiledning


 

Avdeling for levekår har ansvar for kommunen sitt tenestetilbod etter helse- og sosiallovene. Tenestene er plassert på Åseralsheimen, Helsehuset og Rådhuset. Målsettinga vår er at alle som mottek tenester, opplever at dei blir møtte med respekt og får eit heilhetleg tilbod der brukaren står i sentrum. Ved å leggja vekt på fleksibilitet og nært tverrfagleg samarbeid ønskjer vi å oppretthalda og vidareutvikla eit godt tenestetilbod for innbyggjarane i kommunen. 

 


 

 Pleie- og omsorgstenester

Pleie- og omsorgstenestene er samla på Åseralsheimen. Her finn ein sjukeheimsplassar, tilrettelagte omsorgsbustader og kontor for heimebaserte tenester. Bygget rommar også aktivitetssenter og kjøkken-/ reinhaldsteneste.

 


 

Helsetenester
Legekontor, helsestasjon og rus-/psykiatritenesta er nå samla på helsehuset, medan fysioterapeutane har sine kontor på Åseralsheimen.

 


 

Sosiale tenester
NAV-kontoret ligg på rådhuset og har ansvar for økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning samt Husbankordningane.

 


 

Kreftkoordinator
Det er oppretta ei felles sjukepleiarstilling i eit samarbeid med Audnedal, Lindes og Mandal som kreftkoordinator. Les meir om denne stillinga her>>