nonlenfrdeites

Nytt tilbud til kreftrammede i Lindesnes regionen.

Publisert . Sist endret . Posted in Kreftkoordinator

Marnardal kommune har sammen med Audnedal, Åseral, Mandal og Lindesnes ansatt kreftsykepleier Eva Marie Lindbakk i ny stilling som kreftkoordinator. Dette som en del av ett interkommunalt samarbeid i Lindesnes regionen. Stillingen er opprettet i samarbeid med Kreftforeningen.
Kreftkoordinatoren skal sammen med annet helsepersonell bidra til at kreftrammede får god oppfølging i en krevende situasjon. Pasienter og pårørende, fastleger og annet helsepersonell kan ta direkte kontakt med Eva Lindbakk.


Hva er en kreftkoordinator?
• Er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på best mulig måte. Det kan være i forhold til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt
• Er ansvarlig for å synliggjøre tilbud og tjenester rundt kreftpasienten i kommunene
• Skal være lett tilgjengelig for pasient og pårørende
• Skal bidra til gode rutiner og systemer i kreftomsorg i kommunene
• Være synelig og tilgjengelig for spesialisthelsetjenesten


Kontaktinformasjon:
Hvem: Kreftkoordinator Eva Marie Lindbakk
Telefon: 38 28 90 81/ 97 08 80 10
E-post:
Kontor: Rådhuset i Marnardal, 2.etg(tilstede mandag, onsdag og torsdag)
http://www.kreftforeningen.no

pdfPlan for organisering av Kreftkoordinatorstilling 2014-2015