Morgendugg i graset

IDIVA

Interkommunal Drift IKT Vest-Agder (IDIVA) er et samarbeid innenfor IKT mellom Åseral, Audnedal, Marnardal, Lindesnes, Sirdal og Hægebostad kommune. Åseral kommune er vertskommune for samarbeidet og leverer flere tjenester og applikasjoner til kommunene i samarbeidet. IDIVA leverer drift innenfor tre hovedområder: Økonomi-, Helse, Sosial og Omsorgs- og sak/arkiv-programvare.

IDIVA har to faste ansatte og hører inn under IKT-kontoret i Åseral kommune. Vi er organisert med et styre der rådmenn i kommunene utgjør styret. IDIVA er et "Paragraf 27"-samarbeid.