Friluftsrådet for Lindesnesregionen

Publisert . Sist endret . Posted in Friluftsrådet for Lindesnesregionen

FLiR logo text RGBFriluftsrådet for Lindesnesregionen (tidligere Friluftsrådet REGION MANDAL) er eit interkommunalt samarbeidsorgan mellom kommunane Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal, og Åseral, oppretta i samsvar med § 27 i kommuneloven. Medlemskommunene har eit likeverdig eierskap med 1/5 på kvar.

Les meir på nettstaden til friluftsrådet her: www.iflir.no