Morgendugg i graset

Utskrift

Barnevern Sør

Kommunane Lindesnes, Mandal, Marnardal, Åseral og Sirdal har etablert ei felles barnevernteneste under namnet Barnevern Sør. Oppstart for barnevernsamarbeidet var 1. oktober 2008. Samarbeidet er organisert etter "vertskommunemodellen" med Mandal kommune som vertskommune.

Les meir på nettstaden til Barnevern Sør