Eining for utvikling

Publisert . Sist endret . Posted in Eining for utvikling

Einingsleiar utvikling
Hilde Stuestøl Berg
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: 
Telefon: 38 28 58 00 - Mobil: 950 56 310

Byggesak

Byggesakshandsamar: Aud Sandåker
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: 
Telefon: 38 28 58 30

Byggesakshandsamar: Bernt Elias Åsland
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: 
Telefon: 38 28 58 00 - Mobil: 909 12 732

Sakshandsamar: Anders Mydland
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: 
Telefon: 38 28 58 00 - Mobil: 994 52 211


Planlegging

Planleggjar: Kari Røynlid
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post:
Telefon: 38 28 58 00 - Mobiltelefon: 901 29 245


Oppmåling/Kart/GIS

Overingeniør: Odin Refsnes
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post:
Telefon: 38 28 58 00 - Mobiltelefon: 976 48 330


Prosjekt

Prosjektingeniør: Jan Oddvar Lineikro
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: 
Telefon: 38 28 58 00 - Mobiltelefon: 901 76 450


Vatn/avløp
Avdelingsingeniør: Hilde Stuestøl
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post:
Telefon: 38 28 58 00 - Mobil: 950 56 310
Jordbruk, Skogbruk, Fisk og vilt
Næringskonsulent: Ingunn Kile
Adresse: Gardsvegen 68, 4540  Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540  Åseral
E-post:
Telefon: 38 28 58 00 - Mobiltelefon: 945 29 891

Veterinær
Kommuneveterinær: Daniel Gotheim
Adresse: Hamranveien 20, 4580 Lyngdal
Besøksadresse: 
E-post :
Mobiltelefon:957 46 419
Næringssjef 
Øyvin Moltumyr
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post:
Telefon: 38 28 58 00 - Mobiltelefon: 911 36 483