Rådhuset i Åseral (foto: Peder Austrud)

Eining for utvikling

jornEiningsleiar utvikling: Jørn Haug
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: 
Telefon: 38 28 58 00 / Mobiltelefon: 
Telefaks: 38 28 58 01 
 
Aud SandåkerByggsak
Byggesakshandsamar: Aud Sandåker
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: 
Telefon: 38 28 58 00


Kari RoinlidPlanlegging
Planleggjar: Kari Røynlid
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post:
Telefon: 38 28 58 00 - Mobiltelefon: 901 29 245

Odin RefsnesOppmåling/Kart/GIS
Overingeniør: Odin Refsnes
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post:
Telefon: 38 28 58 00 - Mobiltelefon: 976 48 330


 
Jan Oddvar LineikroProsjekt
Prosjektingeniør: Jan Oddvar Lineikro
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: 
Telefon: 38 28 58 00 - Mobiltelefon: 901 76 450


hildeVatn/avløp
Avdelingsingeniør: Hilde Stuestøl
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post:
Telefon: 38 28 58 00 - Mobil: 950 56 310


Ingunn KileJordbruk, Skogbruk, Fisk og vilt
Næringskonsulent: Ingunn Kile
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540  Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540  Åseral
E-post:
Telefon: 38 28 58 00 - Mobiltelefon: 945 29 891

Daniel GotheimVeterinær
Kommuneveterinær: Daniel Gotheim
Kontaktinformasjon:
Adresse: Hamranveien 20, 4580 Lyngdal
Besøksadresse: 
E-post :
Mobiltelefon:957 46 419

 
oyvin_moltumyrNæringssjef 
Øyvin Moltumyr
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post:
Telefon: 38 28 58 00 - Mobiltelefon: 911 36 483

odd_helgeReiseliv
Reiselivskoordinator: Odd Helge Liestøl
Kontaktinformasjon:
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post:
Telefon: 38 28 58 00 - Mobiltelefon:918 68 502