Rådhuset i Åseral (foto: Peder Austrud)

Eining for drift og vedlikehald

Einingsleiar: Kjell Ljosland
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
Telefon: 38 28 58 00/Mobiltelefon:415 15 700
E-post:
Telefaks: 38 28 58 01