nonlenfrdeites

Rådhuset

Telefon- og epostliste

Publisert . Sist endret . Posted in Åseral kommune

Namn Stilling e-post telefon
Ann Kristin Stensland Servicekontoret 38 28 58 85
Anne Brit Fossdal Fagleiar Arkiv   38 28 58 55
Astrid Marie Engeli  Kommunalsjef drift og utvikling 38 28 58 51
476 58 969
Aud Sandåker  Byggesakshandsamar   38 28 58 30
Bernt Elias Åsland  Sakshandsamar   38 28 58 70
Ellen Ubostad Haaland  HR-rådgjevar   38 28 58 14
900 45 127 
Georg Røysland  Einingsleiar reinhald    38 28 58 35
918 73 300 
Grete Forgard  Servicekontoret 38 28 58 37 
Gunbjørg Gundersen  Fagleiar løn 38 28 58 28 
Hilde Stuestøl  Byggesakshandsamar 38 28 58 38 
Ingunn Kile  Næringskonsulent    38 28 58 53
945 29 891
Jan Oddvar Lineikro  Prosjektingeniør  901 76 450
Janne Thorsland Elvenes  Servicekontoret jte@aseral.kommune.no 38 28 58 07
Kari Røynlid  Planleggjar kar@aseral.kommune.no 38 28 58 26
Kjell Gunnar Olsen  Rådmnn kgo@aseral.kommune.no 38 28 58 15
402 18 502
Odd Helge Liestøl  Einingsleiar service og kultur ohl@aseral.kommune.no  38 28 58 21
918 68 502
Oddmund Ljosland Ordførar  olj@aseral.kommune.no  38 28 58 16
474 69 292
Odin Refsnes  Overingeniør ore@aseral.kommune.no 38 28 58 34
976 48 330 
Randi Byremo  FLiR / Folkehelsekoordinator rev@aseral.kommune.no 38 28 58 66
958 45 100 
Svein Ove Nepstad  Økonomisjef sne@aseral.kommune.no 38 28 58 27
971 10 685
Tove Utengen  Kulturkonsulent  tut@aseral.kommune.no  38 28 58 61
452 02 748
Trudy Abelseth  Servicekontoret tab@aseral.kommune.no  38 28 58 77
Unni Berntsen  Skatteoppkrevjar ube@aseral.kommune.no  38 28 58 29 
Wenche Åsland  Servicekontoret waa@aseral.kommune.no  38 28 58 91
Øyvin Moltumyr  Næringssjef omo@aseral.kommune.no  38 28 58 52
911 36 483 

Organisasjon

Publisert . Sist endret . Posted in Åseral kommune

Her finn du organisasjonskart og informasjon om kvar einskild avdeling/eining i kommunen. Sentraladministrasjonen held til i Åseral Rådhus som dei siste åra har fått mange utmerkingar for sin flotte byggestil.