nonlenfrdeites

Kontaktinformasjon

Publisert . Sist endret . Posted in Kontaktinformasjon

Åseral legekontor, tlf. 38 28 59 00
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral, Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
Akutt: 113
 
Ringetid legene Åseral legekontor:
Sven Haraldstad: man + tir + tor : kl 9.00-9.30
Mobil: 95 98 43 29

Åseral lensmannskontor, tlf. 38 28 57 80
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral, Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
Akutt, 112
Operasjonssentralen (melding til politiet), tlf. 02800

 
Åseral kyrkjekontor, tlf. 38 28 58 65
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral, Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
 
NAV Åseral, tlf. 55 55 33 33
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral, Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
 
Landbruksvikar, avløysarlaget, tlf. 37 02 66 99
 
HÅR renovasjon, tlf. 38 28 32 50
Postadresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral, Besøksadresse: Torsland, 4540 Åseral
 
Vakttelefon Avdeling for Teknisk og Plan, tlf. 970 96 200
Fredag kl. 15:00 - måndag kl. 08:00
 
Beredskapstelefon for prestar i Agder og Telemark, tlf. 38 26 18 11
Kl. 17:00 - kl. 08:00 samt helg og høgtidsdagar
 
Pasienttransport tur/retur lege, taxi dør til dør og rekvisisjon for transport ut av kommunen, tlf. 05515
Taxi tur/retur buss, tog eller fly, tlf. 37 07 55 75.  Innan kommunen, ring taxi.

 
Skatt Sør, tlf. 800 80 000
Adresse: Postboks 2412, 3104 Tønsberg
 
Leige av lokale i fleirbrukshuset, tlf. 958 45 100
Randi Byremo Evje
 
Legevakt, tlf. 38 07 69 30
Kl. 15:00 - kl. 08:00 samt helg og høgtidsdagar
Medisinsk nødtelefon og ambulanse, 113
 
Tannklinikk Kyrkjebygd skule, tlf. 38 28 32 36
Besøksadresse: Bordalen, Kyrkjebygd skule, 4540 Åseral
 
Brann, tlf. 112
Brannvesenet Sør, tlf. 38 27 01 10
 
Barnevern, vakttelefon, tlf. 38 27 35 35
 
Mesta, tlf. 951 11 120
Døgnvakt
 
Risa, tlf. 406 45 520
Døgnvakt

Åseral sørviskontorr, tlf. 38 28 58 00
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral,
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral