Skriftstørrelse

Hopp til her

Formannskapet si innstilling til handlings- og økonomiplan 2020 - 2023

I samsvar med kommunelova § 14-3, 4. ledd vert formannskapet si budsjettinnstilling med dette lagt ut til offentleg ettersyn.
I protokollen frå formannskapet si sak 19/87 kan ein lesa kva formannskapet si innstilling til kommunestyret er.
Vedtaket var samrøystes.

Handlings- og økonomiplan 2020 - 2023 skal handsamast av kommunestyret torsdag 12.desember.

pdfFormannskapet si tilråding gjort i møte 27.11.2019
pdfHandlings- og økonomiplan 2020 - 2023 / rådmannen sitt forslag
pdfPrisliste 2020

  • Last updated on .
Åseral kommune