Skriftstørrelse

Hopp til her

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Til lag, foreninger, offentlige instanser og private aktører i Åseral - søk Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier! (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)

Tilskuddene rettes mot barn og ungdom og gjelder tiltak innen kultur, fritids- og ferieaktiviteter. Det elektroniske søknadsskjemaet publiseres i Bufdirs søknadsportal.

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er 10. desember 2019

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midle

KLIKK HER FOR mer INFORMASJON - BUFDIR.NO

Kontaktperson Åseral kommune:
Laila Ljosland - 41 32 28 47 / JLIB_HTML_CLOAKING

  • Last updated on .
Åseral kommune