nonlenfrdeites

Informasjonsbrev 16.01.2017

Publisert . Sist endret . Posted in VA Velia

INFORMASJON OM VASSPOSTAR I VELIA

Etter avtale med Bortelid Utmarkslag vil vi informere om at to av vasspostane i Velia er mellombels ute av drift. Vasspost nr 71, som ligg ute ved Panoramavegen/parkeringsplass, skal vere i drift i heile perioden. Vasspost nr 70 og 69 (sjå kart) vil vere ute av drift i anleggsperioden.

Vi beklagar ulempene dette fører med seg.

Etter anleggsfasen er tanken å etablere ein vasspost omtrent midt i feltet, men endeleg plassering er ikkje endeleg avklart.

For fleire spørsmål vedkommande vasspostar og plassering kan dykk ta kontakt med Bortelid Utmarkslag:

tlf 405 21 000

pdfFullstendig informasjonsbrev med kart