nonlenfrdeites

Søknad om påkopling av vatn og kloakk i eksisterande bygg

Publisert . Sist endret . Posted in VA Bjelkelaget, Langatjønnlia og Fossbrotet

Krav til søknad:
- Skjema for løyve til tiltak eller i brev/e-post form.
- Erklæring av ansvarsrett frå rørleggjar
- Erklæring av ansvarsrett frå entreprenør
- Leidningskart
- Erklæring frå grunneigar og eventuelt naboar om rett til legging og vedlikehald av leidningane. ((vedlegg A eller B) i Reglement for private stikkleidningar.)

 

Følgjande gjeld for søknad vedkomande våtrom

 Arbeid som ikkje er søknadspliktige:
- Fullstendig ombygging av våtrom i eksisterande bygg innanfor ein brukseining.
- Bygging av nytt våtrom i eksisterande bygg innanfor ein brukseining.
- Bygging av våtrom i nytt tilbygg når verken samla bruksareal eller bebygd areal for tilbygget er over 50 m², og tilbygget ikkje skal brukast som sjølvstendig brukseining.
 
Arbeid som fortsett er søknadspliktige:
- Bygging av våtrom i nybygg følgjar søknadsplikta for nybygg og inngår i søknadsplikta med krav om ansvarleg føretak for nybyggar.
- Våtrom i nytt tilbygg over 50 m² følgjar søknadsplikta med krav til ansvarleg føretak.
 
Skjema