Postlister

Publisert . Sist endret . Posted in Postlister

Her finn du postlistene for Åseral kommune. Klikk på aktuell dato for lettest å opne postlista.
I henhold til offentlighetslova § 3 kan alle krevje innsyn i saksdokumenter, journaler og liknande.
"Offentligheitslova § 3. Hovudregel
Saksdokument, journalar og liknande registert for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ."
Her er link til heile lova: http://www.lovdata.no
 
Postlisten inneheld ikkje poster til og frå helse, sosial og omsorg då dette inngår i eigne saksarkiv og førast innan eininga. Desse vil i all hovudsak vere post tilknytta klient/brukar og unnteke offentligheit.
 
Dersom du ynskjer meir opplysninger i einskilde saker kan du ta kontakt på .
 
Postlistene finn du ved å trykke på denne lenka