nonlenfrdeites

Hvem eier juletre-skogen?

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Vil du hogge juletre selv? Husk at du ikke kan hogge hvor du vil! Kartverket hjelper deg finne riktig skogeier, så du vet hvem du skal spørre om lov.
Tyveri av juletrær var nok et større problem tidligere, men fortsatt tror noen at det er fritt fram. Juletrehogst er ikke en del av allemannsretten, for treet er grunneiers eiendom, understreker kommunikasjonsdirektør Ellen Alfsen i Norges Skogeierforbund.
Tidligere var det forbudt å gå i skogsplantefelt. Friluftsloven ble justert i 2012, slik at plantefelt nå regnes som utmark der du kan følge vanlige stier. Men juletre- og pyntegrøntfelt regnes fortsatt som innmark. Forsyner du deg med et juletre der, blir det som om noen skulle felle epletreet i hagen din.
Daglig leder John-Anders Strande i bransjeorganisasjonen Norsk Juletre sier at de sjelden har problemer med ubudne juletre-gjester. Men ferdsel i juletrefelt kan gi store problemer fordi vi kan dra med oss smitte fra jordsmonnet inn til de skjøre juletre-artene.

Kartverket viser vei
Mange skogeiere vil likevel gi deg lov til å hente et tre hvis du spør:
- Men det er ikke alltid like lett å finne fram til hvem som er eier av skogen der du ferdes. Med Kartverkets innsynsløsning Seeiendom.no, kan du slå opp i Grunnboken, som er det norske registeret over tinglyste eiendomsrettigheter, forklarer kommunikasjonsdirektør Ole Magnus Grønli i Kartverket.

Slik gjør du det
Slik finner du ut hvem som eier en eiendom via Seeiendom.no (framgangsmåten er omtrent den samme på Norgeskart.no):

  • Gå til www.seeiendom.no og zoom inn til du finner riktig sted.
  • Trykk «Marker eiendom» for å sjekke at du har valgt riktig eiendom, og velg «Vis mer informasjon».
  • Dersom du vil finne eier, trykk på «Vis» ved Grunnboksinformasjon, og logg inn via den offentlige ID-porten med MinID, BankID eller tilsvarende.
  • Riktig eier står oppgitt under «Hjemmel til eiendomsrett».

Vassmålaravlesing med SMS

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Åseral kommune vil no ta i bruk vassmålaravlesing via SMS.

I slutten av desember vil kommunen sende ut SMS til dei som har vassmålarar i kommunen med beskjed om å lese av sin vassmålar.

Mobilnummeret til abonnentane vert henta frå offentlege registre som DIFI kontaktregister, på 1881 eller folkeregisteret.

Mottakar skal svare på motteke SMS, og ikkje skrive noko anna enn målarstand. Altså skal det berre stå tal på SMS som vert sendt frå dei som har vassmålarar. Ta ikkje med raude tal, det er dei svarte tala som skal rapporterast. Dersom du skriv feil, kan du sende meldinga på nytt. Det er den siste avlesing/melding som vert gjeldande.

NB! Dersom du har fleire vassmålarar og får fleire SMS, må du passe på at målarnummer som står oppgitt i SMS du svarar på er det same som nummeret på vassmålaren du les av.

Har du ikkje moglegheit til å svare på SMS innan fristen, vil du seinare få eit avlesingskort. Der vil det stå korleis du skal gå fram for å få rapportert vassmålarstand

Dei som ikkje det er mogleg å finne telefonnummer til, og som dermed ikkje mottar SMS, vil få tilsendt avlesingskort som før. Dei må då følgje rettleiing på avlesingskortet for å få registrert målarstand anten på web eller SMS. Avlesingskortet kan óg leverast på servicekontoret på rådhuset.

Har du spørsmål? Kontakt oss på tlf.: 382 85800 eller e-post:

 

Vassmåleravlesing

Svar på søknad om oppheving av forskrift om nedsett konsesjonsgrense for Åseral kommune

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Åseral kommune søkte om å oppheva gjeldande forskrift om nedsett konsesjonsgrense av 1.11.10 for Åseral kommune.
Åseral kommunestyre fatta vedtak
om å oppheva forskrifta 29.11.17. Landbruksdirektoratet opphevar forskrifta med verknad frå i dag.

pdfSvar_-_søknad_om_oppheving_av_forskrift_om_nedsett_konsesjonsgrense_for_Å1.pdf

pdfForskrift1.pdf

 

Offentleg ettersyn - Økonomiplan og budsjett 2018-2021

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Her følgjer rådmannen sitt forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og budsjett. Prisliste ligg og ved. 
Planen vert handsama i alle utvala. Samla framstilling av desse protokollane ligg ved. 
Saka vert endeleg handsama i kommunestyret 14. desember. 

pdfKommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og budsjett 2018-2021
pdfPrisliste 2018_oppdatert 28.11.2017
pdfProtokollar samtlege utval_samla framstilling