nonlenfrdeites

Innlegg av offentleg VA i eksisterande bygg

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Skal du legge inn, eller klargjere VA  i hytta di?

Her finn du søknadsskjema og vedlegg:
pdfVA-søknad   pdfErklæring-grunneier   pdfErklæring-ansvarsrett
Søknadsskjemaet forklarer kva som må vedleggast av dokument. 

Er det noko du lurer på ta kontakt med:
Bernt Elias Åsland,  tlf 38285870 / 90912732

 

 

Søknad om norskopplæring våren 2018

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Norskopplæring for arbeidsinnvandrarar.

Det kan bli starta norskopplæring for arbeidsinnvandrarar våren 2018 dersom det er 5 søkarar eller meir. Opplæringa kostar kr 567,- pr. mnd + materiell for 2017. Undervisninga vil vere to kveldar i veke , på 2 undervisningstimar a`45 min. 

Søknadsfristar og skjema:
Søknader til hovudopptak for våren 2018 må vere kommunen i hende seinast 10.12.17. Opptak kan og gjerast andre tidspunkt gjennom året.

Ta eventuelt kontakt med Vaksenopplæringa v/Marit R. Uleberg for informasjon.(38 28 59 70)

E-post:

Søknadsskjema finn du her: 
pdfSøknadsskjema
pdfSøknadsskjema - engelsk versjon

 

Søknadsfrist 10.12.17.

Søknad skal sendast til:
Åseral servicekontor
Gardsvegen 68
4540 Åseral

 

Harepest påvist i Åseral

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Til informasjon:
Det er påvist harepest, Francisella tularensis, på ein av harene frå Åseral som Mattilsynet sendte til analyse. 

Merk:
-Unngå usikre drikkevasskjelder
-Unngå kontakt med sjuke eller daue harer og smågnagarar. La dyret ligge om det ikkje er i tilknyting til drikkvant eller turvegar
-Unngå å bli slikka av hund eller katt som kan ha vore i kontakt med daude eller sjuke dyr (det er ikkje tida for å ha med hund eller katt i senga...).
 
Informasjon om harepest, veterinærinstituttet:
https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/tularemi

Informasjon fra folkehelseinstituttet:
https://nhi.no/livsstil/reise/harepest-tularemi/

Dette er det vi har på Mattilsynets nettsider:
http://www.matportalen.no/matsmitte_og_hygiene/tema/smittestoffer/unngaa_aa_faa_harepset

Nyhetsoppslag:
https://www.nrk.no/buskerud/smagnagerar-og-harepestutbrudd-i-sor-norge-1.13740925