nonlenfrdeites

Kulturskolen i Audnedal, Åseral og Hægebostad (IK-Skolen)

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Tiden er inne for søknad til skoleåret 2018/2019
NB! Det er kun nye elever som trenger å søke.
De som allerede er elever i kulturskolen får i utgangspunktet beholde plassen sin videre til neste skoleår uten å søke på nytt. 
Vil du si fra deg plassen må du melde deg ut Skriftlig innen 1. april 2018. Dette er for å unngå egenbetaling og for at andre elever kan få din plass i stedet.

Det tas forbehold om nedskjæringer eller endringer som gjør det nødvendig å «si opp» elever.

Forutsetningen for at det blir gitt undervisning på aktiviteten er 4 elever, samt at en klarer å skaffe kvalifisert lærer.

Tilbud: drama/revy-teater, piano, keyboard, kirkeorgel, gitar, bass, trommer, band, komponering/låtskriving, tegning/maling.

SØKNADSFRISTEN ER SATT TIL 1. APRIL 2018 FOR NYE ELEVER

Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du på kulturskolens hjemmeside: www.ikskolen.no

For spørsmål ta kontakt med rektor Kjell Gierstae: 38 34 91 12 eller mobil 97 57 92 08
Epost   

Høyring av forslag til lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Forslag til lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg blir sendt på høyring, jf. forvaltningslova § 37.

Høyringsfrist er sett til 19. april 2018. Uttaler skal sendast skriftleg til eller til Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral.

pdfLokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.pdf

Til verksemder i Åseral og omegn

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Det vert også i år gjeve tilskot frå Åseral kommune til dei verksemdene som har ungdom i arbeid sommaren 2018.

Eit av vilkåra er mellom anna at ungdomen fyller 16 eller 17 år i løpet av 2018 og er heimehøyrande i Åseral* (sjå elles søknadsskjema for andre vilkår). Tilskotet utgjer kr 80,- pr time i maks 2 veker (37,5 t/v). Tilskot vert ikkje gjeve dersom ungdomen i tillegg har sommarjobb i Åseral kommune.

Tilskotet kan søkjast av alle private verksemder, òg dei som ikkje er heimehøyrande i Åseral.

Ta kontakt med Åseral servicekontor for nærare informasjon. ”Søknadsskjema – verksemder” skal nyttast. (* Registrert i Folkeregisteret med bustadadresse i Åseral kommune.)

 

Søknadsfrist for verksemder: 9. april 2018

 

Fyll ut skjemaet