nonlenfrdeites

Spøjeundersøking om levekår for LHBT- personar

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Beslutningstakere på Agder treng meir kunnskap om levekåra til LHBT-personar. Korleis har homofile, lesbiske, bifile eller transperson det på Agder? Me veit for lite om både dei som har det godt i liva sine, og dei som av ulike grunner har det vanskeleg. Undersøkinga skal hente inn kunnskap for å kunne utvikle ein betre politikk på området likestilling, mangfold og inkludering.

Dette er ei nettbasert undersøking som den einskilde kan svare på her:  www.egentlig.no. Undersøkinga er ope for svar mellom 22. mars og 24. april. Alle svarer heilt anonymt på spørsmåla.

 

Helsing frå folkehelsekoordinator