nonlenfrdeites

Høyring av forslag til lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Forslag til lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg blir sendt på høyring, jf. forvaltningslova § 37.

Høyringsfrist er sett til 19. april 2018. Uttaler skal sendast skriftleg til eller til Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral.

pdfLokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.pdf