nonlenfrdeites

Til verksemder i Åseral og omegn

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Det vert også i år gjeve tilskot frå Åseral kommune til dei verksemdene som har ungdom i arbeid sommaren 2018.

Eit av vilkåra er mellom anna at ungdomen fyller 16 eller 17 år i løpet av 2018 og er heimehøyrande i Åseral* (sjå elles søknadsskjema for andre vilkår). Tilskotet utgjer kr 80,- pr time i maks 2 veker (37,5 t/v). Tilskot vert ikkje gjeve dersom ungdomen i tillegg har sommarjobb i Åseral kommune.

Tilskotet kan søkjast av alle private verksemder, òg dei som ikkje er heimehøyrande i Åseral.

Ta kontakt med Åseral servicekontor for nærare informasjon. ”Søknadsskjema – verksemder” skal nyttast. (* Registrert i Folkeregisteret med bustadadresse i Åseral kommune.)

 

Søknadsfrist for verksemder: 9. april 2018

 

Fyll ut skjemaet