nonlenfrdeites

Sommarjobb i Åseral kommune for ”garantiungdom”

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Du som fyller 16 og 17 år i løpet av 2018 har sommarjobb-garanti, men må likevel søkja om jobb. Det vert etter planen lagt til rette for arbeid på einigar i kommunen, samt Frivilligsentralen. I tillegg ønskjer vi òg samarbeid med det private næringsliv, og å kunne gje tilbod om sommarjobb i andre firma/organisasjonar enn Åseral kommune.

Verksemdene vil få eit tilskot for å ha ungdom i arbeid, så vis initiativ og spør/søk gjerne etter sommarjobb i forkant. (Du kan ikkje ha sommar-jobb både i kommunen og i ei verksemd dersom verksemda får tilskot for å ha deg i arbeid.)

Arbeidsperioden er i år i utgangspunktet 2 veker. Det er eit vilkår at du går på skule/studerer og er heimehøyrande* i Åseral. ( * Registrert i Folkeregisteret med bustadadresse i Åseral kommune.)

Søknadsfrist: 9. april 2018

Søknadar som kjem inn etter søknadsfristen vil ikkje bli handsama.

 

Søknad sommerjobb - Garantiungdom - Fyll ut skjemaet