nonlenfrdeites

Kommunalt tilskot til landbruket.

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Har du tenkt å søkje om kommunalt tilskot til landbruket?
Hugs fristen 15. mars!

Retningsliner for tilskot er no slik:

  • Driftsbygningar: søkjar investerer kr. 250.000 eller meir.
  • Tilskot til nydyrking: søkjar investerer kr. 100.000,- eller meir.
  • Landbruksvegar: søkjar investerer kr. 200.000,- eller meir.
  • For tilskot til skogkulturarbeid er det ikkje beløpsgrense.

Lurar du på noko er det berre å ta kontakt med Ingunn Kile, tlf. 94 52 98 91.