nonlenfrdeites

Svar på søknad om oppheving av forskrift om nedsett konsesjonsgrense for Åseral kommune

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Åseral kommune søkte om å oppheva gjeldande forskrift om nedsett konsesjonsgrense av 1.11.10 for Åseral kommune.
Åseral kommunestyre fatta vedtak
om å oppheva forskrifta 29.11.17. Landbruksdirektoratet opphevar forskrifta med verknad frå i dag.

pdfSvar_-_søknad_om_oppheving_av_forskrift_om_nedsett_konsesjonsgrense_for_Å1.pdf

pdfForskrift1.pdf