nonlenfrdeites

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Formålet er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre muligheten for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler gjennom ordningen.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som:

  • Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • Bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Søknadsskjema sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal. Kontaktperson: Per Einar Vigmostad, tlf: 905 22 645.

Søknad og mer informasjon: tilskuddsordningens nettside.

SØKNADSFRIST: 08.12.2017.