nonlenfrdeites

Offentleg ettersyn - Økonomiplan og budsjett 2018-2021

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Her følgjer rådmannen sitt forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og budsjett. Prisliste ligg og ved. 
Planen vert handsama i alle utvala. Samla framstilling av desse protokollane ligg ved. 
Saka vert endeleg handsama i kommunestyret 14. desember. 

pdfKommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og budsjett 2018-2021
pdfPrisliste 2018_oppdatert 28.11.2017
pdfProtokollar samtlege utval_samla framstilling