nonlenfrdeites

Innlegg av offentleg VA i eksisterande bygg

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Skal du legge inn, eller klargjere VA  i hytta di?

Her finn du søknadsskjema og vedlegg:
pdfVA-søknad   pdfErklæring-grunneier   pdfErklæring-ansvarsrett
Søknadsskjemaet forklarer kva som må vedleggast av dokument. 

Er det noko du lurer på ta kontakt med:
Bernt Elias Åsland,  tlf 38285870 / 90912732