nonlenfrdeites

Søknad om norskopplæring våren 2018

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Norskopplæring for arbeidsinnvandrarar.

Det kan bli starta norskopplæring for arbeidsinnvandrarar våren 2018 dersom det er 5 søkarar eller meir. Opplæringa kostar kr 567,- pr. mnd + materiell for 2017. Undervisninga vil vere to kveldar i veke , på 2 undervisningstimar a`45 min. 

Søknadsfristar og skjema:
Søknader til hovudopptak for våren 2018 må vere kommunen i hende seinast 10.12.17. Opptak kan og gjerast andre tidspunkt gjennom året.

Ta eventuelt kontakt med Vaksenopplæringa v/Marit R. Uleberg for informasjon.(38 28 59 70)

E-post:

Søknadsskjema finn du her: 
pdfSøknadsskjema
pdfSøknadsskjema - engelsk versjon

 

Søknadsfrist 10.12.17.

Søknad skal sendast til:
Åseral servicekontor
Gardsvegen 68
4540 Åseral