nonlenfrdeites

Kartlegging og verdisetting av friluftsliv – utsett høyringsfrist

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Åseral kommune hadde eit informasjonsmøte måndag 9. oktober vedkomande kartleggingsarbeidet og forslag til temakart som har vore til høyring. Det var mange som møtte og engasjementet var stort rundt denne kartlegginga. På møtet vart det bestemt at høyringsfristen blir utsett. No har administrasjonen saman med ordførar blitt einige om at ny høyringsfrist blir 15. mars 2018. Ordførar vil kalle inn til eit nytt infomøte i god tid før høyringsfristen.

Merknader eller innspel sendast skriftleg til

Lenke til høyringsforslaget/temakartet finn du her:

http://vaf.maps.arcgis.com/apps/Minimalist/index.html?appid=9d62f9e99378486390558bb3f31f1726

Dersom du har spørsmål eller ynskjer å sjå på dette saman med sakshandsamar er det fint om du tek kontakt med Randi Byremo på tlf. 958 45 100.