nonlenfrdeites

TV-aksjonen 2017/lokalt engasjement

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Årets TV-aksjon er tildela Unicef og deira arbeid for å gje utdanning til born ramma av krig og konflikt. Tilsette på rådhuset ynskjar å støtta saka - både med loddsal og auksjon. Me er ikkje så reint lite stolte over å kunne presentera ei svært så kreativ liste med både freistande og unike gevinstar!

pdfGevinstoversikt

LODDSALET finn stad på Åseral rådhus, servicekontoret: Kvar dag fram til onsdag 18. oktober kl. 11:30.Vonar mange tek turen inn på rådhuset og støtter opp om tiltaket.... Kr. 10,- pr. lodd. 
I tillegg vert det mogleg å kjøpe lodd på haustmarknaden i Bortelid laurdag 7. oktober ved Åseral kommune sin stand der.

TREKNING finn stad på Åseral rådhus, kantina: onsdag 18. oktober – kl. 11:30.
AUKSJONEN VERT ONSDAG 18. OKTOBER På kommunens facebookside vil fylgjande gevinstar bli auksjonert bort:

5 kvite italienarar (verpehøner)

Weekend for 4 personar i rorbu i Korshamn

2 timars hopping m/utstyr og instruksjon i Trollbakken (Evje) for inntil 20 personar.

Sjølve TV-aksjonen HVERT BARN ER EN MULIGHET går av stabelen sundag 22. oktober.

WWW.BLIMED.NO
Her blir vårt bidrag til aksjonen registert.
Her kan du og din organisasjon melde inn eventuelle bidrag og her finn du oversikt over givarar og gjennomsnitt pr. innbyggjar. I tillegg er det mogleg å utfordra andre her.