nonlenfrdeites

Offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan for Bortelidseter

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Åseral kommune vedtok i møte den 10.05.2017 å leggje detaljreguleringsplan for Bortelidseter ut til offentlig ettersyn.

Føremålet med planarbeidet er å legga til rette for utbyggingsområde for fritidsbustader med varierande antal bueiningar, næringsområde, atkomstveg og øvrige tekniske anlegg, skiløype og leikeplass.

Planforslaget finn du her:

pdf2285_plandokument_0033.pdf
pdfBortelidseter føresegner
pdf
Detaljreguleringsplan_kart

Merknader til planforslaget kan sendast til:

Åseral kommune, Eining for Utvikling, 4540 Åseral
eller på e-post til

Frist for innspel er sett til 29.09.2017