nonlenfrdeites

Stortings- og sametingsvalet 2017

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Visste du at du kan røyste frå 1. juli? Dersom det ikkje er mogleg for deg å røyste valdagen eller i førehandsrøystingsperioden kan du alt frå 1. juli til og med 9. august vende deg til servicekontoret for å avtale tid for røysting. Det er ikkje naudsynt med valkort, men hugs legitimasjon.