Skriftstørrelse

Trygghetsalarm

Målet med tjenesten er å skape trygghet og sikkerhet slik at bruker kan bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig.

Søknadsskjema 

Du søker på skjema for Helse og omsorgstjenester

Organisering av trygghetsalarmtjenesten

 • Kommunal trygghetsalarm er knyttet til hjemmesykepleien 24 timer i døgnet
 • Når alarmen utløses vil hjemmesykepleien ta kontakt med mottaker så snart de har anledning – vanligvis innen ½ time
 • Kommunal trygghetsalarm skal ikke brukes ved behov for akutt helsehjelp, da må113 ringes.

Forventninger når tjenesten ytes

 • Mottaker kan ikke ha hemmelig telefonnummer fordi alarmen da ikke kan identifiseres ved alarmsentralen
 • Det settes opp nøkkelboks i nærheten av inngangsdøren
 • Mottaker gir tilbakemelding til soneleder hvis tjenesteyternes håndtering av alarmtjenesten ikke er tilfredsstillende.
 • Alarmen må ikke misbrukes, ved misbruk kan alarmen inndras. 

Målgruppe

Personer med helsesvikt og nedsatt funksjonsevne.

Krav til søker

 • Søker må oppholde seg i kommunen
 • Tjenesten tildeles som hovedregel etter skriftlig søknad signert av søker selv, eller av den vedkommende bemyndiger ved skriftlig fullmakt
 • Søker må selv ønske tjenesten
 • Tjenesten blir gitt av helsemessige årsaker for å gi mulighet for kontakt med hjemtjenesten i situasjoner der telefon ikke kan benyttes.

Hva koster det?

Trygghetsalarm, transport, middag mm - ikke lovpålagte tjenester/helse og omsorg - prisliste 2018

Les også:

 

 • Last updated on .

Åseral kommune

Post- og besøksadresse:
Gardsvegen 68, 4540 Åseral

Åpningstider:
Mandag-fredag kl. 08-15

 

Sentralbord: 38 28 58 00
JLIB_HTML_CLOAKING

JLIB_HTML_CLOAKINGKommunenummer: 1026
Organisasjonsnummer: 964 966 842

Personvern og informasjonskapsler